Katılımcılar, arketipsel imgelerin ve sembollerin izini sürecekler ve kendi yaratıcılıklarının ilksel kaynaklarını keşfedeceklerdir. Birlikte keşfetmek ve içimizdeki yaratıcı güçle bağlantıya geçmek için eğitimin kuramsal bölümünün yanı sıra, uygulamalı egzersizler ve etkileşim süreçleri uygulanır. Özel olarak derlenmiş fotoğraf kart setleriyle ve hikayelerle ilerleyen görsel bir yorumlama sürecidir. Diyaloglar, fotoğraf okumaları, mitler ve hikayelere temas ederken, kendini yaratıcı bir alanda ifade etmek isteyen katılımcılarına, yeni bir bakış açısı ve araçlar sunmaktadır.

Kapsam
Arketipler, insanlığın başlangıcından beri, insan olma deneyiminin kolektif olarak biriktiği yapılardır. İnsandaki yaratıcı ifadenin ardında işleyen görünmeyen itici güçlerdir. Bu güç alanının daha çok farkında olmak, insan yaratıcılığının ana kaynaklarına doğru derinleşmemizi sağlar. “Arketipsel bir gözle, dış dünyayı ve görsel kültürü nasıl okuruz? Nasıl güçlü anlamlar çıkarabiliriz? Sembolleri yaratıcı işlerimizde nasıl kullanabiliriz?” gibi sorgulamalarla, bu çalışma, görsel dünyaya farklı bir gözle yeniden bakmaya davet eder. Klasik resimlerden, kutsal imgelere, mitolojik tasvirlere ve katılımcıların iç dünyalarındaki eğilimlere kadar her detaya çok büyük bir dikkatle yeniden bakar. Kralların, savaşçıların, büyücülerin ve aşıkların sadece mitolojide ve masallarda kalmadığını hatırlatır, imgelerle çalışan herkesin faydalanabileceği bir görme egzersizi alanı oluşturur. Kutsal metinlerde, mitolojide, edebiyatta, sinemada ve günümüz dünyasında örnek figürleri nasıl bulabileceğimizi keşfeder.

Kategoriler: blog

0 yorum

Bir cevap yazın