Imgelerle içsel yolculuk 1: Sembollerin gücü

Semboller ve arketipler insanlığın başlangıcından beri, insan deneyiminin kollektif olarak biriktiği yapılardır. Mitlerden masallara, kutsal metinlerden, rüyalara kadar, kollektif bilinçdışının tüm yapıtlarında karşımıza çıkarlar. Arketipsel imgelerin ve kişisel sembollerimizin izini süreceğimiz “Imgelerle içsel yolculuk” serisinin giriş seviyesindeki bu başlangıç çalışmasında temel kavramları inşa ettik ve gerçek potansiyelimizin kaynaklarına dair bir Devamı…

Arketipsel Yaratıcılık: Yaratıcı alanlarda sembollerin gücü

Katılımcılar, arketipsel imgelerin ve sembollerin izini sürecekler ve kendi yaratıcılıklarının ilksel kaynaklarını keşfedeceklerdir. Birlikte keşfetmek ve içimizdeki yaratıcı güçle bağlantıya geçmek için eğitimin kuramsal bölümünün yanı sıra, uygulamalı egzersizler ve etkileşim süreçleri uygulanır. Özel olarak derlenmiş fotoğraf kart setleriyle ve hikayelerle ilerleyen görsel bir yorumlama sürecidir. Diyaloglar, fotoğraf okumaları, mitler Devamı…