Metod:

Uyguladığımız metod, arketipler, yaratıcı egzersizler ve diyaloglar üzerinden hem keyifli hem de öğrenme dolu olan etkileşimli bir süreçtir. Bu diyaloglarda, fotoğraf okumaları, metaforlar, hikayeler, arketipal pusula aracı ve liderlik modelleri üzerinden, liderliğin yaratıcı ve bütünsel tarafını keşfedeceğiz.

Aşamalar:

  1. Ön çalışma: Karşılıklı tanıma ve tanışma. Kişinin sahadaki gerçek yaşamını ve zorluklarını karşılıklı diyaloglarda paylaşmak ve hissetmek. Kişisel değerlere ve yeteneklere dair diyaloglar. Çalışmanın, daha spesifik amacına ve ihtiyacına dair karşılıklı ortak anlayış ve dili birlikte geliştirmek.
  2. Kişiye özel tasarım: Ön çalışma aşamasında ortak anlayış geliştirdiğimiz; tespit edilen amaç ve ihtiyaçlara yönelik görüşme planının kişiye özel olarak tasarlanması. Ayrıca her kişi, aşağıdaki modüllerden yakın hissettiklerini önceden belirtebilir. Bu yaklaşımla; yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirecek daha spesifik bir seans içeriği, kişiye özel ihtiyaçlar için tasarlanır.
  3. Takip eden seanslar: Bir önceki seansda üzerine konuşulan yaklaşım ve araçlar, hafta içi çalışma alanında deneyimlenir. Bir sonraki görüşmede ise, yaşanan deneyim üzerine yansıma süreci gerçekleştirilir. Bu yansıma sürecinde, yeni liderlik bakış açılarının, çalışma alanında yarattığı değişim diyalog içerisinde değerlendirilir ve bir sonraki haftaya basamak oluşturur.

Yol haritası:

• Liderlikte “Storytelling” teknikleri: Hikayeleştirme ve metaforlarla bağlantı kurma becerileri
• Arketip’ler üzerinden bütünleşik liderlik: Anahtar arketiplerin keşfi ve liderlik uygulamaları
• Anlaşmazlık yönetimi ve uzlaşma
• Etkin soru sormak: Grup dinamiklerini besleyen sorularla çalışma teknikleri
• Etkin geri bildirim
• Etkili Sunum ve görsel iletişim teknikleri
• Hayal gücü ve yaratıcı ifade
• Takım içi iletişimde davranış modelleri
• Alanı okuma becerileri: Grup dinamiklerini duyumsama ve büyük resmi görme
• Takım toplantılarında fasilitasyon metodları: Katılımcı süreçlerin tasarımı ve uygulama teknikleri
• Yöneticiler için koçluk becerilerİ
• Kendini tam ve doğru ifade edebilme