Atölye, mitolojik hikayeler, mitosların sembol dili ve arketipler kuramını bilimsel bir altyapı olarak kullanan bir organizasyonel gelişim ve öğrenme programıdır. Atölye, bireyi kendi kişisel mitolojisinin kahramanı rolüyle mitolojinin büyülü dünyasına davet ederek, organizasyonel yapıların ihtiyaç duydukları 21. yüzyıl becerilerini geliştirir. Görsel kültürün, sanatın ve edebiyatın sembolik imgelerini eğlenceli bir yoldan yorumlama yetkinliklerini bireye kazandırırken; bir yandan da, takımların ve bireylerin gerçek potansiyellerini açığa çıkarabilecekleri, birlikte yaratımı, yaratıcı diyaloğu ve takım olmaktan topluluk olmaya giden yolu keşfetmelerini sağlar. Her oturumda dünyanın farklı coğrafyalarından farklı mitolojik öykülerle çalışacağımız programımız disiplinlerarası bağlantılar kurmayı hedefler.

Bu eğitimde neler olacak?

 • Mitolojinin dilini ve gramerini anlamak
 • Yaratıcı diyalogta olmak
 • Ortak yaratım
 • Farkındalık pratikleri
 • Kişisel mitolojinizi keşfetmek
 • Mitolojik bir kahraman olarak lider
 • Çatışma ve anlaşmazlığı yönetebilmek
 • Sağlıklı ilişkilenme
 • Derinleştirici sorularla çalışmak
 • Kahramanın çağrısını anlamak
 • Dünya mitolojilerinden seçme hikayeler
 • Yaratıcı özgüven
 • Kahramanın pusulası
 • Kişisel ve kurumsal kör noktaları farketmek
 • Dayanıklılık ve mücadele ruhunun kaynakları