Yaratıcı disiplinler festivalindeydik

Filtre Platformun düzenlediği Tesadüfler temalı yaratıcı disiplinler festivaline davetliydik. Katılımcılarımızla birlikte, İçsel imgelerimize ve sembol dünyamıza bir keşif yolculuğu gerçekleştirdik. “Anlamlı Tesadüfler” atölyesi, yaşamı düzenleyen bir alan olarak bilinçdışına, içsel imgelerimize ve sembol dünyamıza gerçekleştirilen bir keşif yolculuğudur. Katılımcılar rastlantısallık içeren bir dizi oyun içerisinde denk gelen anlamlı bağlantıları kurmaya çalışırken kendi imge dünyalarına dair ipuçları toplarlar. Tesadüfi Devamı…

FLL Turnuvalarında Özdeğerler Jürisiydik

Bu haftasonu Bilim Kahramanları Derneğinin FLL Turnuvalarında Özdeğerler Jürisi olarak davetliydik. Çocuk ve gençlerin heyecanlarına ve hayatlarindaki dönüşümlere tanık olmak paha biçilmezdi. FLL Turnuvaları nedir diyenler için biraz işin arka planından bahsedelim. Bu sene, 15’incisi düzenlenen turnuvaların teması “INTO ORBIT: Uzay Serüveni”. Turnuvalara katılan 4-10 kişiden oluşan (Türkiyenin hemen her şehrinden) takımlar, 2-3 ay boyunca çalışıp; robot tasarlayıp, Devamı…

Bahçeşehir Üniversitesinde 2018-2019 Güz dönemi dersi -Psychology for Game Design

Sembol bilimi, arketipler ve psikomitolojinin kesişim alanında yeralan “Psychology for Game Design” dersimiz,  oyun tasarımı bölümü lisans öğrencileri ile  2018-2019 Güz döneminde devam ediyor. Bu  eğitim yarıyılında ele aldığımız başlıklar şöyle: Depth Psychology in the context of games Sign, symbol and meaning Archetypes: Universal Patterns of the Psyche Mythology and games: Narrative structure & monomyth Imaginative space as Devamı…

Imgelerle içsel yolculuk 1: Sembollerin gücü

Semboller ve arketipler insanlığın başlangıcından beri, insan deneyiminin kollektif olarak biriktiği yapılardır. Mitlerden masallara, kutsal metinlerden, rüyalara kadar, kollektif bilinçdışının tüm yapıtlarında karşımıza çıkarlar. Arketipsel imgelerin ve kişisel sembollerimizin izini süreceğimiz “Imgelerle içsel yolculuk” serisinin giriş seviyesindeki bu başlangıç çalışmasında temel kavramları inşa ettik ve gerçek potansiyelimizin kaynaklarına dair bir iç görü kazandık.

Arketipsel Yaratıcılık: Yaratıcı alanlarda sembollerin gücü

Katılımcılar, arketipsel imgelerin ve sembollerin izini sürecekler ve kendi yaratıcılıklarının ilksel kaynaklarını keşfedeceklerdir. Birlikte keşfetmek ve içimizdeki yaratıcı güçle bağlantıya geçmek için eğitimin kuramsal bölümünün yanı sıra, uygulamalı egzersizler ve etkileşim süreçleri uygulanır. Özel olarak derlenmiş fotoğraf kart setleriyle ve hikayelerle ilerleyen görsel bir yorumlama sürecidir. Diyaloglar, fotoğraf okumaları, mitler ve hikayelere temas ederken, kendini yaratıcı bir alanda Devamı…