Metod, kadim geçmişe uzanan “insan olma” deneyiminin katman katman arkada bıraktığı görsel imgelerin ve arketipsel sembollerin izini sürerek, katılımcıların kendi yaratıcılıklarının ilksel kaynaklarına dönebilecekleri ve insana tesir edebilen eserlerin dayandığı temel ilkeleri keşfedebilecekleri bir görme ve yaratma çalışmasıdır.


AMAÇ
Arketipler, insanlığın başlangıcından beri, insan olma deneyiminin kollektif olarak biriktiği yapılardır. İnsandaki yaratıcı ifadenin ardında işleyen görünmeyen itici güçlerdir. Bu güç alanının daha çok farkında olmak, insan yaratıcılığının ana kaynaklarına doğru derinleşmemizi sağlar. Arketipsel bir gözle, dış dünyayı ve görsel kültürü nasıl okuruz? Nasıl güçlü anlamlar çıkarabiliriz? Sembolleri yaratıcı işlerimizde nasıl kullanabiliriz? gibi sorgulamalarla, bu çalışma, dünyayı farklı bir gözle yeniden görmeye davet eder. Klasik resimlerden, kutsal metinlerdeki imgelere, mitolojik tasvirlere ve katılımıcların iç dünyalarındaki eğilimlere kadar her detaya çok büyük bir dikkatle yeniden bakar. Kralların, savaşçıların, büyücülerin ve aşıkların sadece mitolojide ve masallarda kalmadığını hatırlatır. Bunun için Jung’un kuramlarını kullanır. Kollektif bilinçdışının gizlediği sembollerin üzerindeki perdeyi aralamaya çalışırarak, imgelerle çalışan herkesin faydalanabileceği bir görme egzersizi alanı oluşturur. Kutsal metinlerde, mitolojide, edebiyatta, sinemada ve günümüz dünyasında örnek figürleri nasıl bulabileceğimizi keşfeder. Eserlerdeki karakterlerin arketipsel iç dünyalarına girebilmeyi ve kişiliklerindeki karanlık ve aydınlık tarafları anlamaya çalışır. Bunun için resim, fotoğraf kart setleriyle ve katılımcıların kendi hikayeleriyle işleyen katılımcı ve işbirlikçi bir aktif öğrenme sürecidir. Mitolojik hikayeler yeniden anlatılır, yorumlanır. “Arketipler” çalışmanın sadece konusu değil aynı zamanda metodudur. “Archetypal Pedagogy” çalışmanın pedagojik yaklaşımını belirler. Katılımcılarının, kendi yaratıcılıklarının ilksel kaynaklarına dönebilmelerini ve eserleriyle insan ruhuna tesir edebilme becerisi geliştirmelerini amaçlar.

Araçlar:
Arketipler, semboller, insan, olaylar, hisler, söz, özgür yaratım, spontane süreç, diyaloglar, fotoğraf, resim, yazı, hikayeler, mitoloji, her tür anlatı biçimi

Yöntem & Uygulama:
Resim, fotoğraf kart setleriyle ve katılımcıların kendi hikayeleriyle işleyen katılımcı ve işbirlikçi bir aktif öğrenme sürecidir. Mitolojik hikayeler yeniden anlatılır, yorumlanır. “Arketipler” çalışmanın sadece konusu değil aynı zamanda metodudur. “Archetypal Pedagogy” çalışmanın pedagojik yaklaşımını belirler. Çalışma katılımcı grup süreçleri üzerinden ilerler ve sadece teorik nitelikte değildir. Katılımcıların aktif olarak katılım sağladığı paylaşım ve etkileşim süreçleri uygulanır. Bunlar içerisinde birçok işbirlikçi deneyimsel oyun ve alternatif öğrenme araçlarını sayabiliriz. Metod, arketipler, yaratıcı egzersizler ve diyaloglar üzerinden hem keyifli hem de öğrenme dolu olan etkileşimli bir süreçtir. Bu diyaloglarda, fotoğraf okumaları, metaforlar, hikayeler, arketipsel pusula aracı ve Jung modelleri üzerinden ilerler..

Değerler & İlkeler
Geçmiş – bugün – gelecek, sezgiler, farkındalık, iç ses – dış ses ilişkisi, deneysellik, özgür yaratım, doğaçlama, her tür sanata ve varlığa saygı, kendine liderlik, deneyimsel öğrenme, Oyun olarak öğrenme,