Atölye, mitoloji, semboloji ve C.G. Jung’un kuramlarını altyapı olarak kullanan disiplinlerarası bir çalışmadır. Atölye, bireyi kendi kişisel mitolojisinin kahramanı rolüyle mitolojinin büyülü dünyasına davet ederek, güçlü diyaloglar kurgulama, bağ kurma ve müzakere becerilerini geliştirirken, diğer yandan da; görsel kültürün, sanatın ve edebiyatın sembolik imgelerini okuyabilme yetkinlikleri kazandırır. Her oturumda dünyanın farklı coğrafyalarından farklı mitolojik öyküleri de dahi edeceğimiz bu atölyeler serisinde, çözüm odaklı ve dönüştürücü diyalog alanları açabileceğiniz pratik araçları ve oyunlaştırılmış egzersizleri deneyimleyeceksiniz.

Atölyeden bazı konu başlıkları:

-Mitolojinin dilini anlamak
-Dünya mitolojilerinden seçme hikayeler
-Kişisel ve kurumsal kör noktaları farketmek
-Bir fırsat olarak çatışma ve uyuşmazlık
-Kahraman mitosunu anlamak
-Temel arketiplerin keşfi
-Çatışma ve uyuşmazlığı yönetebilmek
-Derinleştirici sorularla çalışmak